Voer de bij bij

Voer de bij bij

Afgelopen weekend was het bijen telling en komende donderdag 22 april is het nationale zaaidag! We zijn alvast begonnen met het zaaien van een bed & breakfast voor bijen. Een vlinderstruik geplaatst en de paardenbloemen en dovenetel laten staan. Het insektenhotel opgehangen op een, in de ochtend zonnige plek. Insekten warmen zich op aan de zon, dus een fijne start in de ochtend. Uit de wind en uit de regen.
We maken een actie plan voor de bij: Aandacht vragen voor de bij door: een bordje voor het raam met ‘voer de bij bij’, ‘red de bij’ of ‘zaai bloemen’, met stoepkrijt schrijven en tekenen over de bij, op stenen tekenen over de bij en deze ‘laten vliegen’ en vinden door anderen. Het zaaien van bloemen, het maken van een insektenhotel, zaadbommetjes, meedoen met de bijentelling en nog wat meer. We kiezen er een paar uit voor vandaag.

‘Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd. Bijen zijn ontzettend belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.
De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit zijn directe gevolgen van de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Heggen, bosjes en houtwallen zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook veel nestplaatsen van de bij.’ bron IVN
Doe tips insektenhotel

En……. We gaan op onderzoek uit waar we komende zomer willen kamperen, de plekken raken vol, dus vroeg er bij zijn, is dit hamsteren? Omdat er twijfel bestaat of onze tent past op een idyllisch plekje aan het water tussen de bomen checken we even. Gelukkig, het past en we krijgen er al helemaal zin in. Aansluitend een heerlijke wandeling door de bossen nabij. Zoeken we schat en tellen ondertussen de bijen. Dat doet goed!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.